Nabízíme spolupráci občanům Prahy 5, kteří podporují a organizují kulturní, společenské a sousedské dění. S návrhy činností v tomto směru se lze obracejte na info@vicpraha5.cz .