Zónu inspirací pro manažerskou praxi, tentokrát zaměřená na téma: „Manažer a klid mysli.“ Celá akce proběhla pod vedením Moniky Kopřivíkové, která je lektorkou nejrůznějších kurzů zaměřených na plánování, osobní rozvoj a práce s lidmi s psychickými poruchami. Věnuje se metodě mindfulness/všímavosti,  osobní a rodinný poradce. Účastníky jsme seznámili s možnostmi,  jak zacházet se stresem, jak se v krátké době rozhodnout a jak v tom všem zvládnout dobré vztahy.