Od srpna se ve Vzdělávacím a informačním centru Prahy 5 a nejen tam děly věci. Díky projektu “Podpora vzdělávacích aktivit k integraci cizinců na území MČ Prahy 5 v roce 2017”, který financovalo především Ministerstvo vnitra ve spolupráci s MČ Prahy 5, jsme se mohli naplno věnovat tomu, co nás baví – tedy vzdělávání a podpoře občanů, a to rovnou těch nejmenších. Naše část projektu se  tedy zaměřovala na děti cizinců, kterých na Praze 5 nežije zrovna pomálu. Jsme moc rádi, že jsme v rámci pěti hlavních aktivit projektu mohli tyto občánky aktivně zapojit do českého života, a to nejen tím, že se pod naším dozorem učili pilně česky, ale i tím, že jsme do aktivit zapojili jejich pedagogy a české kamarády.

Děti nelenily a na kurz češtiny k nám docházely už v létě, prázdniny neprázdniny. Každý den po dva týdny se tak potýkaly s těžkostmi a nepochopitelnostmi našeho krásného rodného jazyka. Tím pro ně však dril měkkého a tvrdého i/y, pádových koncovek či výslovnosti ř neskončil. Doučování češtiny je dále čekalo přímo v jejich školkách a školách, a to po celý podzim. Chtěli bychom tak tímto poděkovat všem vyučujícím a pedagogům, kteří se do projektu zapojili s námi a udělali tak něco navíc pro dobro svých žáčků.

Nejvíce nás však těší slova samotných pedagogů, kteří pochvalují především pozitivní vliv doučování na rychlejší adaptaci na nové jazykové i kulturní prostředí. Příjemným překvapením je pro všechny i to, že uzavřenější děti se díky osobnímu přístupu dokázaly otevřít a mnohem více teď komunikují se svým okolím.

Jelikož je ale pro správné začlenění cizince do společnosti nutná spolupráce většiny, neochudili jsme o program ani české děti a do sedmi školek jsme na jedno dopoledne poslali naše skvělé lektory, kteří s dětmi formou hry a povídání prošli tak důležitá témata, jako jsou tolerance, respekt a spolupráce. Věříme, že tyto principy si děti osvojují už v tak malém věku a že jim tyto workshopy dopomohly k tomu, aby přijaly své zahraniční kamarády stejně jako ty domácí.

V neposlední řadě jsme do projektu zapojili i pedagogy, tentokrát však místo učení oni sami seděli za stolem a vzdělávali se. Osmkrát tak u nás v centru proběhl workshop ve spolupráci s neziskovou organizací Meta o.p.s., při kterém se mluvilo o tom, jak zapojit děti cizince do výuky, jak na ně brát ohledy a jak je předem nevyřadit ze hry. Poděkovat bychom chtěli nejenom všem aktivním a zapojeným učitelům, ale především taktéž profesionálním lektorům z neziskové organizace Meta, bez kterých by tato aktivita realizovat nešla.

Tímto výčet aktivit v tomto projektu končí, naše nadšení a nadšení pedagogů a rodičů však naštěstí konce nebere a tak se snad podobné, či ještě lepší vzdělávací aktivity zrealizují ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a městskou částí Praha 5 znovu v příštím roce. Respektu, tolerance a pocitu, že někam patříme, totiž není nikdy dost.