V návaznosti na zkušenosti Vzdělávacího a informačního centra bychom chtěli co nejdříve uvést v život sérii interkulturních recipročních návštěv mezi evropskými městy a vytvořit projekt, jehož cílem je podpora multikulturního sdílení informací, zkušeností a příkladů dobré praxe na základě principů knowledge managementu. Dalším cílem je samozřejmě rozvoj turistického ruchu.

 

Díky našim kontaktům se nám už podařilo navázat spolupráci s infocentrem v Římě, které má zájem o výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe mezi našimi městy. Následovat bude Barcelona a Lisabon, se kterými jsme začali komunikovat, a postupně budeme zapojovat další evropská města. Celý projekt by měl vyvrcholit společnou multikulturní konferencí, zaměřenou na sdílení informací v oblasti vzdělávání, cestovního ruchu a správy měst a obcí. Tento projekt bude zajišťovat především naše centrum, což nám činí nesmírnou radost.

 

Za významné považujeme prohlubování pochopení a poznávání kulturních odlišností a rozvoj proevropského cítění na základní lidské úrovni, proto bychom rádi do projektu zapojili mimo zástupců z městské části Prahy 5 také studenty politologie, diplomacie a cestovního ruchu.

 

Evropa jsme my.