Tancuje Vaše holčička ráda?

Přiveďte ji k nám do baletní školičky MaJa!

Účast pro děti od 4 let

 

Baletní škola MaJa také během roku pořádá veřejné hodiny pro rodiče na baletním sále ve Švandově divadle, kde hodiny baletu probíhají. Hodiny baletu vedu  Jaroslava Malíková (dlouholetá členka baletu Národního divadla) a Helenka Frolíková (dlouholetá sólistka baletu Národního divadla a nyní vyučující na Pražské taneční konzervatoři –Řepy).

 

Podařilo se nám též uspořádat několik dětských plesů, diskoték i módních přehlídek, po delší době jsme obnovili baletní soustředění – dvoudenní na podzim a týdenní v létě. Myslím, že z ohlasů dětí i rodičů se plesy i soustředění povedly. Jezdili jsme na letní baletní tábory po Čechách i do zahraničí. Spolupracujeme s uměleckými agenturami.

 

Veškeré další informace na telefonním čísle 602 308 265 nebo adrese jaroslava.malikova@email.cz