Ceník služeb

Vzdělávací a informační centrum Praha 5 (VIC) zatím poskytuje tyto služby:

  • Pronájem prostor
  • Kopírování, scanování a tisk dokumentů

Pronájem prostor:

Ceník naleznete pod tímto odkazem, popřípadě si ho můžete stáhnout v pdf.


Kopírování, scanování a tisk dokumentů:

Ceník:

rozsah cena
do 3 stran zdarma
nad 3 strany (zatím neposkytujeme)