Co: Respekt, tolerance a význam pravidel v multikulturním prostředí
Kde: Prostory vaší školy nebo VIC Praha 5  (Štefánikova 249/30, 150 00 Praha 5)
Cena: 900 Kč / účastník

Termín: bude upřesněno

__________________________________________________________________________________
S přibývajícím počtem cizinců v České republice a zvlášť v Praze se škola nevyhnutelně stává multikulturním prostředím. Pracovat s natolik heterogenní třídou je však náročné a pedagogy na to zpravidla nikdo nepřipravil. Příjemné prostředí ve škole je však základem pro to, aby všichni žáci (tedy i ti majoritní) pracovali dobře. Často se ale zapomíná na skutečnost, že prostředí školy netvoří jen pedagog a žáci, ale i ostatní zaměstnanci školy a rodiče. Prostředí, kde jsou odlišnosti ne na škodu, ale naopak inspirací, je výhodné pro všechny. V tomto akreditovaném šesti hodinovém kurzu se naučíte například to, jak k multikulturalitě přistupovat tak, aby byla přínosem a ne těžkostí, kde najdete dostupné materiály do výuky anebo jak vést žáky k toleranci a respektu.

Je školení vhodné pro mě?

Pokud jste pedagog nebo asistent pedagoga v mateřské či základní škole, učíte na střední škole, gymnáziu nebo VOŠ, jste pedagog volného času nebo vychovatel, pak kurz zacílíme přesně na Vás.

Co konkrétního se na kurzu dozvím, naučím?

1) Jak správným přístupem k multikulturalitě vytvořit bezpečné klima pro všechny ve škole.
2) Kde najít dostupné existující materiály k multikulturalitě pro použití přímo ve výuce.
3) Jak vést žáky k respektu a spolupráci.
4) Jak učit o menšinových kulturách, ale zároveň nepotlačovat kulturu většinovou.
5) Co vše kromě naučení se jazyka zahrnuje integrace cizinců.
5) Jak se multikulturním prostředím nechat inspirovat.
6) Jak do integrace zapojit nejen žáky, ale i rodiče a ostatní zaměstnance školy.

Kdo nás bude školit?

Mgr. Jana Frischmannová

Absolvovala obor Pedagogika a péče o nemocné na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy, v diplomové práci se zabývala humanizací vzdělávacích obsahů. Má praxi s výukou na střední škole, dlouhodobě se věnuje osobnostnímu rozvoji a personální podpoře v pomáhajících profesích, zaměřuje se na komunikační dovednosti a „soft skills“ v celé šíři.  Používá supervizní přístup a techniky koučovacích rozhovorů, věnuje se mentoringu, knowledge managementu, rozvoji učící se společnosti a kultivaci prostředí. V současnosti vede mimo jiné projekty zabývající se integrací cizinců ve školách a školkách na Praze 5 a působí na Pedagogické fakultě, kde vede kurzy orientační praxe pro studenty.

 

PhDr. Pavla Banýrová

Pavla Banýrová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde složila rigorózní zkoušku z pedagogické psychologie a oborové didaktiky. V rámci studia absolvovala roční stáž na University of Durham ve Velké Británii, kde se podílela na výzkumných projektech v lékařské antropologii. Po návratu ze zahraniční stáže přednášela na katedře biologie PedF UK a kromě práce v univerzitním prostředí pracovala v mezinárodních vzdělávacích institucích, kde se zabývala metodikou vzdělávacích programů, komunikací a analýzou edukačních potřeb. V současnosti je mimo jiné spoluautorkou i lektorkou originálního vzdělávacího programu pro zdravotníky.

 

Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte prosím koordinátorku Evu Vychodilovou na e-mailové adrese eva.vychodilova@vicpraha5.cz. Ráda se s Vámi dohodne na termínu, místu a dalších podrobnostech, případně s Vámi probere jakékoliv nejasnosti nebo dotazy.

 

Váháte s přihlášením?

Tady je 7 důvodů, proč si vybrat akreditovaný kurz VIC Praha 5:

  1. Výborní lektoři.
  2. Přizpůsobení obsahu kurzu vašim konkrétním požadavkům, zážitkům a potížím ve škole.
  3. Flexibilita, co se týče místa a termínu konání kurzu.
  4. Cena.
  5. Usměvavý a vstřícný personál.
  6. Pokud se rozhodnete kurz zorganizovat  u nás, můžete se těšit na příjemnou výukovou místnost.
  7. Občerstvení.

Jak to u nás funguje?

Chceme, aby pro vás objednání kurzu bylo co nejjednodušší. Postup je následující:

1) Vyberete si kurz.
2) Zavoláte naší koordinátorce, případně napíšete e-mail.
3) Domluvíte se na datu a místu (Vaše škola případně VIC Praha 5, Štefánikova 30).
4) Do 3 dnů pošleme zálohovou fakturu.
5) Uhraďte prosím zálohovou fakturu včas.
6) Dostanete e-mail s podrobnějšími informacemi.
7) Můžete se těšit na kurz.

 

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese eva.vychodilova@vicpraha5.cz.