Prodloužení omezení volného pohybu

 

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti do 1. dubna do 6 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.

 

 

Žáci a studenti

 

Parlament bude projednávat návrh na odložení a změnu v organizaci státní maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotná přijímací zkouška má být pouze jednokolová a proběhne v horizontu nejméně čtrnácti dnů po skončení zákazu školní docházky. Státní část maturit se letos má omezit pouze na didaktické testy, tedy bez písemných prací z českého a cizího jazyka, přičemž jejich výsledky bude mimořádně vyhodnocovat přímo dotčená škola. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Senioři

 

Vláda znovu upravila vyhrazenou dobu pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

 

 

OSVČ a firmy

 

Vláda do Parlamentu předloží návrh zákona, kterým osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí. Podobně mají být živnostníkům mimořádnou novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění.

 

Poslanci budou projednávat také zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb. Vláda v něm navrhuje odložení spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

 

Vláda přijala také tzv. liberační balíček, jímž podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Shrnutí úlev v daňové oblasti přináší tisková zpráva Ministerstva financí.

 

 

Koronavirus a potraviny

 manki kim cI5KB6XF EI unsplash

Virus COVID-19 volně neroste. Může přežít v potravinách a na površích několik hodin až několik dní, než odumře. Podle německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) není pravděpodobné, že se virus bude přenášet prostřednictvím kontaminovaných potravin nebo dovážených produktů. Přesto je rozhodně vhodné dodržovat obecná pravidla pro každodenní hygienu, jako je pravidelné mytí rukou, a hygienická pravidla pro přípravu potravin.

 

Vzhledem k tomu, že viry jsou citlivé na teplo, může být riziko infekce dále sníženo zahříváním potravin. Normální teplota vaření potravin zabíjí COVID-19 virus a další mikroby v potravinách. Jak uvádí Státní zdravotní ústav, kanadské BC centrum pro kontrolu nemoci radí používat teploměr ke kontrole, zda vnitřní teplota pokrmu dosáhla 74° C.