Pro nás všechny je aktuální situace psychicky náročná a někteří ji můžeme prožívat obzvláště těžce.

Asociace‌ ‌klinických‌ ‌psychologů‌ České‌ ‌republiky připravila soubor doporučení, jak v současné stresující situaci pečovat o svou duševní rovnováhu.

 

Mimo jiné radí být k sobě laskaví, nehledat viníky a naopak se snažit být užiteční pro druhé. Pro svůj duševní klid si také můžete naordinovat mediální dietu, ignorovat konspirační teorie a věnovat se i něčemu jinému, než je koronavirus. 

 

Najděte si pevné body v každodennosti a stanovte si režim. Využijte nucené volno na dodělání domácích restů. Dovolte si izolovat se v případě potřeby od členů rodiny v jiném pokoji. Nesnažte se dořešit dřívější rodinné spory právě teď.

 

Další rady Asociace klinických psychologů naleznete zde.

 

Jestliže jsou vaše obavy a psychické potíže větší, než sami zvládáte, můžete kontaktovat telefonicky nebo elektronicky psychology, které najdete na internetu. Mnozí jsou připraveni na poskytování krizové intervence na dálku. Seznamy např. zde: www.delamcomuzu.cz, www.akpcr.cz/koronavirus.