Co:

Hardware, software a kybernetická bezpečnost počítačových zařízení (MSMT – 40990/2019-2-183)


Kde: VIC Praha 5  (Štefánikova 249/30, 150 00 Praha 5) nebo prostory vaší školy
Cena:  900 Kč / účastník

Termín: bude upřesněno

__________________________________________________________________________________

Získat základní přehled a informace o rizikách spojených s používáním informačních technologií. Naučit se předcházet nebezpečnému chování u dětí a mladistvých a podporovat zdravé používání digitálního světa. Naučit se jednat v krizových situacích a správně komunikovat se zainteresovanými. Sdílet poznatky a zkušenosti v diskusi.

Je školení vhodné pro mě?

Pokud jste učitelé mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol, středních škol a gymnázií, pedagogové volného času a vychovatelé.

Co konkrétního se na kurzu dozvím, naučím?

Přehled témat výuky včetně dílčí hodinové dotace: 

 

1.Část (2 vyučovací hodiny)

 

Hardware a software počítače, vyhledávání informací:

Seznámení s nejdůležitějšími komponenty hardwaru počítače (hlavně pojmy motherboard a hard disk) a základním softwarem (pojmy operační systém a příkazový řádek) povede k elementárnímu pochopení fungování digitálních zařízení a položí základní kameny pro jejich úspěšné používání. Seznámené s oblastí počítačových sítích povede k pochopení fungování internetu a možných rizik číhajících na každého uživatele celosvětového systému. Tématem budou síťová zařízení (pojmy router a switch), způsoby přenosu dat (pojmy packet, peer-to-peer, klient-server) a anonymizační nástroje (pojmy VPN a proxy). Praktickou části pak bude nácvik instalace programů využitelných pedagogem při výuce a ochranných prvků počítače, např. antivirového programu. V poslední neméně významné části bude lektory kladen obrovský důraz na rozvoj schopnosti vyhledávat informace za pomoci prohlížeče a vyhledávače, např. nalezení návodu, jak si bezpečně nastavit mobilní telefon.

 

2.Část (2 vyučovací hodiny)

 

Kybernetická bezpečnost:

Abychom mohli digitální technologie správně používat, musíme se nejprve naučit jakým způsobem a s jakou mírou opatrnosti k nim máme přistupovat. Informace o nejosvědčenějších způsobech vytváření hesel a jejich bezpečném používání. Seznámení s různými druhy malwaru, jejich chováním v napadených zařízeních a způsoby jejich odstranění, dále s kybernetickými útoky a jejich účinnou obranou a riziky používání bezdrátových sítí (hlavně veřejné Wi-Fi). Účastníci si sami vyzkouší změny v nastavení svých vlastních mobilních telefonů, které povedou k větší ochraně zařízení. Lektoři poučí účastníky o různých internetových podvodech, jako jsou falešná upozornění, falešné nabídky, reklamy a zprávy (fake news či hoax) a o existenci phishingových útoků. Účastníci se také zaměří na rozpoznání falešného e-shopu a správného používání elektronického bankovnictví.

 

Kdo nás bude školit?

Mgr. Věra Krajčová

Vzdělání:

 •  Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, PhD student oboru Didaktika fyziky
 •  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko – přírodovědecká fakulta, Mgr. v oboru Učitelství pro střední školy: Fyzika – Matematika
 •  Socrates/Erasmus program – semestr na Universidad Politécnica de Cartagena, Španělsko
 •  Gymnázium Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí

Praxe:

 • Učitelka Matematiky, Fyziky a semináře Science na Smíchovské střední průmyslové škole, Preslova 25, Praha 5
 • Projektová činnost: Vedení a realizace grantů se zaměřením na STEM pro SSPŠ
 • Zbudování laboratoře fyziky
 • Tvorba fyzikálních výukových videí, motivačních testů, online testů a spolupráce s vysokými školami na tvorbě maturitních projektů v rámci projektu OPPA: Výuka pro 21. století – projektová výuka a digitalizace výuky
 • Založení, vedení a rozšiřování Interaktivního vědeckého centra na SSPŠ – STEM workshopy pro MŠ a ZŠ, spolupráce s vysokými školami a organizace přednášek pro studenty SSPŠ, granty magistrátu hl. města Praha
 • Organizace, vedení a lektorování cyklu přednášek a dílen pro učitele: Moderní fyzika a technika pro učitele ZŠ a SŠ, granty magistrátu hl. města Praha
 • Koordinace a vedení týmu studentů SSPŠ reprezentujících SSPŠ na Science Camp v Bulharsku a Space Camp v Turecku, granty magistrátu hl. města Praha a nadace Cesty ke vzdělání
 • Organizace a vedení cyklu přednášek a dílen pro seniory: Smíchovská průmyslovka třetího věku, granty magistrátu hl. města Praha
 • Ambasador evropských projektů NanOpinion a Scientix pro ČR, European Schoolnet, Belgie

 

Mgr. Lukáš Vrba, DiS.

Vzdělání:

 • Univerzita Hradec Králové
 • Magisterské studium (titul Mgr.), Úroveň EQF 7, Informatika se zaměřením pro SŠ, Základy techniky se zaměřením pro SŠ
 • Bakalářské studium (titul Bc.), Úroveň EQF 6
 • Informatika se zaměřením pro SŠ, Základy techniky se zaměřením pro SŠ
 •  Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
 • Vyšší odborné studium (titul DiS.), Úroveň EQF 6
 • Dopravní inženýrství

Praxe:

 • Science Camp Plovdiv
 • projekty ERASMUS+
 • Science Camp Sofie
 • učitel odborných předmětů na SSPŠ, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha

Lektorská činnost:

 • DIGI centrum na SSPŠ, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha
 • lektor univerzity třetího věku při SSPŠ, Smíchovská střední průmyslová škola,
 • Praha

 

 

Zájemci o kurz kontaktujte prosím koordinátorku Evu Vychodilovou na e-mailové adrese eva.vychodilova@vicpraha5.cz. Ráda se s Vámi dohodne na termínu, místu a dalších podrobnostech, případně s Vámi probere jakékoliv nejasnosti nebo dotazy.

 

  

Váháte s přihlášením?

Tady je 7 důvodů, proč si vybrat akreditovaný kurz VIC Praha 5:

 1. Výborní lektoři.
 2. Přizpůsobení obsahu kurzu vašim konkrétním požadavkům, zážitkům a potížím ve škole.
 3. Flexibilita, co se týče místa a termínu konání kurzu.
 4. Cena.
 5. Pokud se rozhodnete kurz zorganizovat  u nás, můžete se těšit na krásnou výukovou místnost.
 6. Usměvavý a vstřícný personál.
 7. Občerstvení.

 

Jak to u nás funguje?

Chceme, aby pro vás objednání kurzu bylo co nejjednodušší. Postup je následující:

 

1) Vyberete si kurz
2) Zavoláte naší koordinátorce, případně napíšete e-mail
3) Domluvíte se na datu a místu (Vaše škola případně VIC Praha 5, Štefánikova 30).
4) Do 3 dnů pošleme zálohovou fakturu
5) Uhraďte prosím zálohovou fakturu včas
6) Dostanete e-mail s podrobnějšími informacemi
7) Můžete se těšit na kurz

 

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese eva.vychodilova@vicpraha5.cz.