Co: Kyberšikana a internetoví kyberpredátoři
Kde: Prostory vaší školy nebo VIC Praha 5  (Štefánikova 249/30, Praha 5, 150 00)
Cena: 14 400 Kč / kurz, 900 Kč / osoba

Osoby: max. 16

__________________________________________________________________________________

Získat základní přehled a informace o rizikách spojených s používáním informačních technologií. Naučit se předcházet nebezpečnému chování u dětí a mladistvých a podporovat zdravé používání digitálního světa. Naučit se jednat v krizových situacích a správně komunikovat se zainteresovanými. Sdílet poznatky a zkušenosti v diskusi.

Je školení vhodné pro mě?

Pokud jste učitelé mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol, středních škol a gymnázií, pedagogové volného času a vychovatelé.

Co konkrétního se na školení dozvím, naučím?

1) Obsah – podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

 

Obrovský digitální rozmach, který v dnešní době zažíváme, vnáší nové problémy do třídních kolektivů, komplikuje práci pedagoga a zvyšuje nároky na kompetence metodika prevence na škole. Rizika spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií mají významný vliv na vývoj dítěte a mohou omezit nebo zcela znemožnit normálnímu fungování ve škole i osobním životě žáka. Jejich včasné odhalení a správná náprava jsou nesmírně důležité.

 

2) Kyberšikana:

 

Detailní vysvětlení pojmu „kyberšikana“, seznámení s různými typy, druhy a stádií šikany on-line. Pochopení role svědka, oběti a agresora. Schopnost rozpoznání hranice šikany a škádlení mezi dětmi a schopnost vnímat varovné signály oběti či přihlížejících. Informace o specifických formách, jako je šikana učitele, kyberšikana a hraní on-line her či sebe-kyberšikana a o fenoménu „happy slapping“. Obeznámení s metodickými pokyny MŠMT a doporučeným řešením šikany na půdě školy.

 

3) Kyberpredátoři:

Seznámení s fenomény kybergrooming, sexting, internetoví predátoři, dětská prostituce, kyberstalking a rizika spojená s on-line seznamování a sledováním pornografie dětmi. Uvedení tuzemských i zahraničních kauz. Informace o příčinách vzniku, průběhu a následcích fenoménů, možnostech prevence rizikového chování a nápravy vzniklé situace. Vysvětlení důležitosti otevřené komunikace tabu témat mezi učitelem, rodičem a žákem.

 

Kdo nás bude školit?

Mgr. Jiří Průša

 

Vzdělání:

 • 2005 – 2007 Metropolitní univerzita Praha
 • Magisterské vzdělání v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Diplomová práce: Mezinárodní certifikace počítačové gramotnosti 2002 – 2005 Vysoká škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze
 • Bakalářské vzdělání v oboru Veřejná správa
 • Bakalářská diplomová práce: Portál veřejné správy

 

 

Praxe:

 • 2012 – CZ.NIC, z. s. p. o. – projektový koordinátor
 • Hlavní řešitel projektu „SIC CZ“ zaměřeného na zlepšování bezpečnosti dětí a rodičů v on-line prostředí.
 • Koordinace národních aktiv včetně spolupráce s Linkou bezpečí.
 • Lektor kurzů na téma (Ne)bezpečný mobil. (Více než 4 000 proškolených dětí).
 • Vedení přednášek pro pedagogy, sociální pracovníky a rodiče.
 • Autor preventivně-osvětových materiálů, např. kyber. bezpečnostní pexeso,
 • spolupráce na lokalizaci zahraničních zdrojů do prostředí ČR.
 • Zastupování ČR v mezinárodní síti INSAFE sdružující národní osvětová centra bezpečnějšího Internetu.

 

Mgr. Věra Krajčová

 

Vzdělání:

 • 2016 – dosud Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, PhD student oboru Didaktika fyziky
 • 1999–2004 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko – přírodovědecká fakulta, Mgr. v oboru Učitelství pro střední školy: Fyzika – Matematika
 • 9–12/ 2000 Socrates/Erasmus program – semestr na Universidad Politécnica de Cartagena, Španělsko
 • 1995–1999 Gymnázium Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí

 

Praxe:

 • 2004 – dosud Učitelka Matematiky, Fyziky a semináře Science na Smíchovské střední průmyslové škole, Preslova 25, Praha 5
 • Projektová činnost: Vedení a realizace grantů se zaměřením na STEM pro SSPŠ
 • 2005 – 2006 Zbudování laboratoře fyziky
 • 2013–2015 Tvorba fyzikálních výukových videí, motivačních testů, online testů a spolupráce s vysokými školami na tvorbě maturitních projektů v rámci projektu OPPA: Výuka pro 21. století – projektová výuka a digitalizace výuky
 • Založení, vedení a rozšiřování Interaktivního vědeckého centra na SSPŠ – STEM workshopy pro MŠ a ZŠ, spolupráce s vysokými školami a organizace přednášek pro studenty SSPŠ, granty magistrátu hl. města Praha
 • Organizace, vedení a lektorování cyklu přednášek a dílen pro učitele: Moderní fyzika a technika pro učitele ZŠ a SŠ, granty magistrátu hl. města Praha
 • Koordinace a vedení týmu studentů SSPŠ reprezentujících SSPŠ na Science Camp v Bulharsku a Space Camp v Turecku, granty magistrátu hl. města Praha a nadace Cesty ke vzdělání
 • Organizace a vedení cyklu přednášek a dílen pro seniory: Smíchovská průmyslovka třetího věku, granty magistrátu hl. města Praha
 • Ambasador evropských projektů NanOpinion a Scientix pro ČR, European Schoolnet, Belgie

 

Mgr. Lukáš Vrba, DiS.

 

Údaje o vzdělání:

 • 2013 – 2015 Univerzita Hradec Králové

Magisterské studium (titul Mgr.), Úroveň EQF 7, Informatika se zaměřením pro SŠ, Základy techniky se zaměřením pro SŠ

 • 2010 – 2013 Univerzita Hradec Králové

Bakalářské studium (titul Bc.), Úroveň EQF 6

Informatika se zaměřením pro SŠ, Základy techniky se zaměřením pro SŠ

 • 2006 – 2009 Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Vyšší odborné studium (titul DiS.), Úroveň EQF 6

Dopravní inženýrství

 

Praxe:

 • 2017 – Science Camp Plovdiv
 • od 2016 – projekty ERASMUS+
 • 2016 – Science Camp Sofie
 • od 2015 – učitel odborných předmětů na SSPŠ, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha

 

Lektorská činnost:

 • od 2018 – DIGI centrum na SSPŠ, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha
 • od 2015 – lektor univerzity třetího věku při SSPŠ, Smíchovská střední průmyslová škola,
 • Praha

 

 

Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte prosím koordinátorku Evu Vychodilovou na e-mailové adrese eva.vychodilova@vicpraha5.cz. Ráda se s Vámi dohodne na termínu, místu a dalších podrobnostech, případně s Vámi probere jakékoliv nejasnosti nebo dotazy.

 

  

Váháte s přihlášením?

Tady je 7 důvodů, proč si vybrat akreditovaný kurz VIC Praha 5:

 1. Výborní lektoři.
 2. Přizpůsobení obsahu kurzu vašim konkrétním požadavkům, zážitkům a potížím ve škole.
 3. Flexibilita, co se týče místa a termínu konání kurzu.
 4. Cena.
 5. Pokud se rozhodnete kurz zorganizovat  u nás, můžete se těšit na krásnou výukovou místnost,
 6. usměvavý a vstřícný personál,
 7. a občerstvení.

 

Domluvit se na vhodném datu můžete s naší milou koordinátorkou Evou Vychodilovou na e-mailové adrese eva.vychodilova@vicpraha5.cz.

Jak to u nás funguje?

Chceme, aby pro vás objednání kurzu bylo co nejjednodušší. Postup je následující:

1) Vyberete si kurz,
2) zavoláte naší koordinátorce, případně napíšete e-mail,
3) domluvíte se na datu a místu (Vaše škola případně VIC Praha 5, Štefánikova 30).
4) Do 3 dnů pošleme zálohovou fakturu,
5) uhraďte prosím zálohovou fakturu včas,
6) dostanete e-mail s podrobnějšími informacemi.
7) Můžete se těšit na kurz.

 

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese eva.vychodilova@vicpraha5.cz.