Co: Kyberšikana a internetoví kyberpredátoři 

(MSMT – 40990/2019-2-183)
Kde: VIC Praha 5  (Štefánikova 249/30, 150 00 Praha 5) nebo prostory vaší školy
Cena: 900 Kč / účastník

__________________________________________________________________________________

Získat základní přehled a informace o rizikách spojených s používáním informačních technologií. Naučit se předcházet nebezpečnému chování u dětí a mladistvých a podporovat zdravé používání digitálního světa. Naučit se jednat v krizových situacích a správně komunikovat se zainteresovanými. Sdílet poznatky a zkušenosti v diskusi.

Je školení vhodné pro mě?

Pokud jste učitelé mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol, středních škol a gymnázií, pedagogové volného času a vychovatelé.

Co konkrétního se na kurzu dozvím, naučím?

 1. Část: 2 vyučovací hodiny

Kyberšikana:

 

Detailní vysvětlení pojmu „kyberšikana“, seznámení s různými typy, druhy a stádií šikany on-line. Pochopení role svědka, oběti a agresora. Schopnost rozpoznání hranice šikany a škádlení mezi dětmi a schopnost vnímat varovné signály oběti či přihlížejících. Informace o specifických formách, jako je šikana učitele, kyberšikana a hraní on-line her či sebe-kyberšikana a o fenoménu „happy slapping“. Obeznámení s metodickými pokyny MŠMT a doporučeným řešením šikany na půdě školy. Informace o možnostech externí pomoci a poradny pro rodiče či pedagoga (OSPOD, školní inspekce, Linka bezpečí, Dětské krizové centrum) a dostupných existujících materiálech, které je možné využít k rozšíření znalostí o problematice i příme ve výuce. Učitel hraje významnou roli při předcházení šikany ve třídě či škole. Jeho úkolem je naučit žáky slušnému chování, asertivní komunikaci, vzájemnému respektu a spolupráci. Jeho povinností je zajistit příjemné klima, v němž se budou všichni žáci cítit bezpečně.

 

 1. Část: 2 vyučovací hodiny

Kyberpredátoři:

 

Seznámení s fenomény kybergrooming, sexting, internetoví predátoři, dětská prostituce, kyberstalking a rizika spojená s on-line seznamování a sledováním pornografie dětmi. Uvedení tuzemských i zahraničních kauz. Informace o příčinách vzniku, průběhu a následcích fenoménů, možnostech prevence rizikového chování a nápravy vzniklé situace. Vysvětlení důležitosti otevřené komunikace tabu témat mezi učitelem, rodičem a žákem. Rozvoj schpnosti rozpoznat falešný profil na sociálních sítích a uvědomění si jakým způsobem je možné zneužít osobní informace o nás dohledatelné na všude přítomném internetu. Obeznámení se způsoby ověření identity člověka na druhé straně a s pravidly, které je nutné dodržovat pro zachování bezpečnosti osobního setkání s člověkem poznaným přes internet. Informace o možnostech externí pomoci a poradny pro rodiče či pedagoga a dostupných existujících materiálech.

 

Kdo nás bude školit?

 Mgr. Věra Krajčová

 

Vzdělání:

 • Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, PhD student oboru Didaktika fyziky
 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko – přírodovědecká fakulta, Mgr. v oboru Učitelství pro střední školy: Fyzika – Matematika
 • Socrates/Erasmus program – semestr na Universidad Politécnica de Cartagena, Španělsko
 • Gymnázium Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí

Praxe:

 • Učitelka Matematiky, Fyziky a semináře Science na Smíchovské střední průmyslové škole, Preslova 25, Praha 5
 • Projektová činnost: Vedení a realizace grantů se zaměřením na STEM pro SSPŠ
 • Zbudování laboratoře fyziky
 • Tvorba fyzikálních výukových videí, motivačních testů, online testů a spolupráce s vysokými školami na tvorbě maturitních projektů v rámci projektu OPPA: Výuka pro 21. století – projektová výuka a digitalizace výuky
 • Založení, vedení a rozšiřování Interaktivního vědeckého centra na SSPŠ – STEM workshopy pro MŠ a ZŠ, spolupráce s vysokými školami a organizace přednášek pro studenty SSPŠ, granty magistrátu hl. města Praha
 • Organizace, vedení a lektorování cyklu přednášek a dílen pro učitele: Moderní fyzika a technika pro učitele ZŠ a SŠ, granty magistrátu hl. města Praha
 • Koordinace a vedení týmu studentů SSPŠ reprezentujících SSPŠ na Science Camp v Bulharsku a Space Camp v Turecku, granty magistrátu hl. města Praha a nadace Cesty ke vzdělání
 • Organizace a vedení cyklu přednášek a dílen pro seniory: Smíchovská průmyslovka třetího věku, granty magistrátu hl. města Praha
 • Ambasador evropských projektů NanOpinion a Scientix pro ČR, European Schoolnet, Belgie

 

Mgr. Lukáš Vrba, DiS.

 

Vzdělání:

 • Univerzita Hradec Králové
 • Magisterské studium (titul Mgr.), Úroveň EQF 7, Informatika se zaměřením pro SŠ, Základy techniky se zaměřením pro SŠ
 • Bakalářské studium (titul Bc.), Úroveň EQF 6
 • Informatika se zaměřením pro SŠ, Základy techniky se zaměřením pro SŠ
 • Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
 • Vyšší odborné studium (titul DiS.), Úroveň EQF 6
 • Dopravní inženýrství

Praxe:

 • Science Camp Plovdiv
 • projekty ERASMUS+
 • Science Camp Sofie
 • učitel odborných předmětů na SSPŠ, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha

Lektorská činnost:

 • DIGI centrum na SSPŠ, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha
 • lektor univerzity třetího věku při SSPŠ, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha

 

 

Zájemci o kurz kontaktujte prosím koordinátorku Evu Vychodilovou na e-mailové adrese eva.vychodilova@vicpraha5.cz. Ráda se s Vámi dohodne na termínu, místu a dalších podrobnostech, případně s Vámi probere jakékoliv nejasnosti nebo dotazy.

 

  

Váháte s přihlášením?

Tady je 7 důvodů, proč si vybrat akreditovaný kurz VIC Praha 5:

 1. Výborní lektoři.
 2. Přizpůsobení obsahu kurzu vašim konkrétním požadavkům, zážitkům a potížím ve škole.
 3. Flexibilita, co se týče místa a termínu konání kurzu.
 4. Cena.
 5. Pokud se rozhodnete kurz zorganizovat  u nás, můžete se těšit na krásnou výukovou místnost.
 6. Usměvavý a vstřícný personál.
 7. Občerstvení.

 

Jak to u nás funguje?

Chceme, aby pro vás objednání kurzu bylo co nejjednodušší. Postup je následující:

 

1) Vyberete si kurz.
2) Zavoláte naší koordinátorce, případně napíšete e-mail.
3) Domluvíte se na datu a místu (Vaše škola případně VIC Praha 5, Štefánikova 30).
4) Do 3 dnů pošleme zálohovou fakturu.
5) Uhraďte prosím zálohovou fakturu včas.
6) Dostanete e-mail s podrobnějšími informacemi.
7) Můžete se těšit na kurz.

 

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese eva.vychodilova@vicpraha5.cz.