Kurz je akreditovaný Ministerstvem Vnitra pod číslem: AK/PV-51/2019

 

 

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

 

Termín kurzu: dle požadavku zadavatele (lze rozdělit do dvou školících bloků s časovým odstupem, lze zadat úkol, procvičování)

 

Cena kurzu (vč. DPH):                   2700,- Kč

 

Minimální počet účastníků:        6 osob

 

Osnova Kurzu:

 

  1. Správní řád

Stanovení relevantní právní úpravy Vysvětlení pojmů – správní řád, správní řízení, správní orgán a dalších klíčových pojmů Výuka zásad správního řízení Výuka problematika zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád

 

  1. Správní řád

Postup při správním řízení Postup při doručování ve správním řízení Otázky přestupkového práva Opravné prostředky správního řízení Vybrané speciální zákony týkající se konkrétních správních řízení

 

  1. Soudí řízení správní

Výklad soudního řízení správního Problematika jednotlivých druhů správních řízení a řízení o nich Opravné prostředky v soudním řízení správním

 

  1. Speciální právní předpisy a správní soudnictví

Kontrola státní správy a místní samosprávy Náhrada škody za nezákonné rozhodnutí Další vybrané otázky kontroly správního řízení

 

 

Lektoři: JUDr. Jakub Blažek, advokát, Mgr. Petr Bárta, advokátní koncipient