Kurz je akreditovaný Ministerstvem Vnitra pod číslem: AK/PV-367/2018

 

 

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Termín kurzu: dle požadavku zadavatele (lze rozdělit do dvou školících bloků s časovým odstupem, lze zadat úkol, procvičování)

Cena kurzu (vč. DPH):                  2700,- Kč

Minimální počet účastníků:        6 osob

 

 

Osnova Kurzu:

 

  1. Vzdělávací den: Obecný úvod do právní úpravy zadávání veřejných zakázek

Stanovení relevantní právní úpravy

Vysvětlení pojmů

Úvod do problematiky nakládání s veřejných majetkem

 

  1. Vzdělávací den: Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek

Úvod do problematiky trestního práva v oblasti zadávání veřejných zakázek

Vybrané skutkové podstaty trestních činů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek

 

 

Lektoři:

JUDr. Jakub Blažek, advokát, Mgr. Petr Bárta, advokátní koncipient