Kurz je akreditovaný Ministerstvem Vnitra pod číslem: AK/PV-436/2018

 

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Termín kurzu: dle požadavku zadavatele (lze rozdělit do dvou školících bloků s časovým odstupem, lze zadat úkol, procvičování)

Cena kurzu (vč. DPH):                  2700,- Kč

Minimální počet účastníků:        6 osob

 

Osnova Kurzu:

Praktická implementace GDPR v podmínkách veřejné správy

Seznámení s praktickými postupy a řešeními, která vycházejí z běžné praxe městských a obecních samospráv a které implementují požadavky Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, známého jako GDPR.  Probrání praktických příkladů, řešených v poslední době při provádění auditů v městech a obcích ve středočeském kraji. Seznámení s aplikací GDPR při řešení nejběžnějších situací, jako je například personální a mzdová agenda, agenda zpracování podání podle Zákona 106/ 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ekonomická agenda včetně místních daní a poplatků, agenda dopravních, katastrálních a dalších úřadů. Problematika ochrany osobních údajů v přímo řízených, příspěvkových a podobných organizacích, jakož i v organizacích s majetkovou účastí obce. V této souvislosti budou vysvětleny nejčastější otázky řešené v kontextu mateřských škol, základních škol a pečovatelských center.

 

  1. Úvod do problematiky nařízení

Úvod do předmětu podá ucelený a aktuální výklad Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, známého jako GDPR. Výklad uvede základní principy kybernetické bezpečnosti, vyjde z kontinuity právních předpisů počínaje Zákonem č. I O 1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, až k posledním stanoviskům a výkladům k nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679. Přitom přednášky budou založeny na výkladu zpracovaném Evropským sborem pro ochranu osobních údajů (EPDB), dříve Pracovní skupina 29 (WP29) a na stanoviscích Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

 

  1. Obsah nařízení

Vymezení terminologie, se zvláštním důrazem na pochopení pojmů jako je osobní údaj, zvláštní kategorie osobních údajů, správce osobních údajů a zpracovatel osobních údajů. povinnosti správce OÚ (s dL1razem na povinnosti nové, ve srovnání se zák. 101/2000 Sb.), jak zpracovávat údaje v souladu se zákonnou povinností, která se na správce vztahuje. zpracování nezbytného ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

  1. Závěr vyučovacího předmětu
    Nejdůležitější práva subjektů OÚ a provedeno srovnání se starší právní úpravou. Výklad bude proveden zejména v kontextu úřadů a veřejné správy, tzn. z hlediska, jakým způsobem je možné a vhodné tyto práva subjektí‘.1 uspokojit a naplnit.

 

 

Lektoři:

JUDr. Jakub Blažek, advokát, Mgr. Petr Bárta, advokátní koncipient